Barion Pixel

Indul a 100%-ban támogatott pályázat

Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek kiépítése napelemes rendszerekkel kombinálva.

ikon_256x128-strathegi_thinking-01.png

projekt tervezés

Segítünk megtalálni a megfelelő pályázatot, mely lehetővé teszi ingatlana energetikai fejlesztését. Tanácsadással szolgálunk, hogy választani tudjon a különböző megoldási lehetőségek közül.

ikon_256x128-write-01.png

pályázatírás

Sikeresen pályázni olyan komplex feladat, melyhez felkészült szakemberek csapatmunkájára van szükség. Tapasztalt munkatársaink végigvezetik a pályázatírás teljes folyamatán.

ikon_256x128-financial_data-01.png

projekt menedzselés

A megnyert pályázatok dokumentálása, a szolgáltatókkal való egyeztetések szakértelmet és sok-sok időt igényel. A teljes körű ügyintézését elvégezzük Ön helyett.

MŰSZAKI TARTALOM

100% állami támogatással megvalósítható csomagok, melyekre a pályázat keretében lehetőség van.

A pályázatban a napelemes rendszer telepítésére előirányzott költség keretén belül 3 KWp, 4 KWp, valamint 5 KWp -os korszerűsítésre van lehetőség.

Napelem:
Inverter:
Energiatároló:

SHARP 370 W
Huawei sun2000
Huawei Luna

+ Tartószerkezet tetőre telepítése
+ Villamossági szerelési segédanyagok
+ Túlfeszültség és túláram védelem
+ Tervezés, szabványosítás költsége

A pályázat költségkeretén belül megvalósítható műszaki tartalomtól a pályázatot benyújtó ingatlantulajdonos a saját fogyasztást kiváltó teljesítmény vonatkozásában (max. 5KWp) nem térhet el.

A pályázat költségkeretén belül megvalósítható műszaki tartalomtól a pályázatot benyújtó ingatlantulajdonos maximum 12 KW teljesítmény határig térhet el.

Levegő-Levegő Hőszivattyú:
Levegő-Víz Hőszivattyú:

Gree Comfort X klíma
Gree Versati III

Az általunk összeállított termékcsomagok beruházási költségét a pályázat 100%-ban fedezi. Amennyiben a pályázó az általunk összeállított termékcsomagok műszaki tartalmától el kíván térni, a megvalósításhoz önerő szükséges.

A nyílászárók összes felülete a pályázat keretein belül nem haladhatja meg a 27,5m2-t

Nyílászáró rendszer

Kömmerling 76AD

Amennyiben a pályázó az általunk összeállított termékcsomagok műszaki tartalmától el kíván térni (pl.: 3 rétegű melegperem, színes profil, bejárati ajtó profil, külső-belső párkány, tolóajtó, szúnyogháló, redőny, kőműves javítások, takarózás, szellőző, stb…) a megvalósításukhoz plusz önerő szükséges.

Az általunk összeállított termékcsomagok beruházási költségét a pályázat 100%-ban fedezi. Amennyiben a pályázó az általunk összeállított termékcsomagok műszaki tartalmától el kíván térni, a megvalósításhoz plusz önerő szükséges.

előzetes regisztráció

Nyert-e már az elmúlt 10 évben hasonló pályázaton?*
Nem nyújtható támogatás ugyanazokra a tevékenységekre (munkákra), melyeket – az államháztartás alrendszereiből nyújtott vagy uniós támogatási forrásból – a jelen pályázatban megjelölt támogatható tevékenységekkel (elszámolható munkákkal) azonos tartalommal végeztek el és a korábbi pályázatban megvalósított beruházás átadás-átvétele a jelen pályázatban szereplő beruházás megvalósítását megelőző 10 évben történt meg.
A pályázó nagykorú, természetes személynek minősül?*
A pályázat benyújtása szempontjából ez kizáró ok.
A pályázó rendelkezik magyar adóazonosítóval?*
A pályázat benyújtása szempontjából ez kizáró ok.
A pályázatban megjelölt jövedelmi előírásnak megfelel?*
Az érintett ingatlanban 2021. augusztus 30-i állapot szerinti, természetes személy tulajdonosai közül, a 2020. évben jövedelemmel rendelkezők 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmének egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé esik.
A pályázat benyújtása szempontjából ez kizáró ok.
A pályázó jelenleg tulajdonjoggal rendelkezik az adott ingatlanban?*
A pályázat benyújtása szempontjából ez kizáró ok.
A pályázó köztartozásmentes?*
A támogatásban nem részesíthető, akinek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn, kivéve, ha az adóhatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett számára, illetve akinek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van.
Mire szeretne pályázni?*
Épület típusa*
Használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő, elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épület/épületrész.
Legfeljebb 6 lakásos lehet, a lakóközösség min. 51%-os hozzájárulásával.
Tető típusa és fedése*
Havi átlagos villanyszámlájának bruttó összege (Ft)**
Az adott ingatlanban hány fázis áll rendelkezésre?*
Hogyan szeretné összeállítani a pályázatot?*
Név*
Email cím*
Telefonszám*
Irányítószám*
Település*
Utca, házszám*
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (32) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a RÁCKLÍMA – RRF- 6.2.1 „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” című pályázat regisztrációjában megadott adataimmal kapcsolatban hozzájárulásomat adom az űrlapban felsorolt, abban meghatározott és annak keretében létrejövő személyes adataim kezeléséhez a pályázati előszerződésre való feliratkozáshoz, valamint az egyéb támogatásokkal és megújuló energiához kapcsolódó lehetőségekkel kapcsolatos esetleges megkeresések érdekében.
"Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva" című pályázat részletei
 • Tervezetten 2021. december 6-tól benyújtható forráskimerülésig
 • 100%-os támogatási intenzitású
 • vissza nem térítendő támogatás
 • nincs szükség előfinanszírozásra.

Pályázók köre:

Az a nagykorú természetes személy (magánszemély), aki

 • magyar adóazonosító jellel rendelkezik,
 • megfelel a felhívás jövedelmi előírásának,
 • a beruházást érintő ingatlanban (rész)tulajdonjoggal rendelkezik,
 • köztartozásmentes.

Az érintett ingatlanban 2021. augusztus 30-i állapot szerinti, természetes személy tulajdonosai közül, a 2020. évben jövedelemmel rendelkezők 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmének egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé esik.

Mire lehet pályázni?

 1. Napelemes rendszer létesítésére (csak tetőszerkezetre, saját fogyasztás kiváltására, max. 5 kWp-ig).

VAGY

 1. Napelemes rendszer létesítésére + fűtési rendszer elektrifikálására hőszivattyú alkalmazásával + villamosenergia tároló beépítésére + nyílászárók cseréjére.

A támogatás minimális összege 500.000 Ft.

Pályázati kritériumok

 • Köztartozásmentesség
 • Már megkezdett beruházás költsége a pályázatban nem számolható el.
 • Saját anyag és munkadíj nem elszámolható.
 • Meglévő napelemes nem bővíthető, kivéve fűtéskorszerűsítés (hőszivattyú)  max. 5kWp-ig, vagy korszerűbb típusra történő csere esetén.
 • Kizáró ok, ha az elmúlt 10 évben már nyert hasonló tartalmú pályázaton a pályázó.
 • Kizáró ok, ha az ingatlan a pályázat benyújtásakor még nem rendelkezik használatba vételi engedéllyel vagy hatósági bizonyítvánnyal.
A pályázatban érintett ingatlan lehet:
Kizárólag lakhatási céllal épült lakóingatlan, amely egyedi (nem távfűtéses) fűtési rendszerrel ellátott
 • családi ház
 • használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő ikerház és sorház;
 • legfeljebb 6 lakásos társasházi lakás (tulajdonosok min. 51%-ának beleegyezésével).
A támogatásban érintett ingatlan műszaki állapotát illetőleg úgy kell rendelkezésre állnia, hogy az egyéb felújítás nélkül is alkalmas legyen a megvalósítani kívánt beruházások fogadására.

Az ügyintézés folyamata

1. REGISZTRÁCIÓ
A regisztrációval, adatai megadásával hozzájárul, hogy cégünk felvegye önnel a kapcsolatot otthonának fűtéskorszerűsítése érdekében. A REGISZTRÁCIÓ NÁLUNK INGYENES
2. SZERZŐDÉSKÖTÉS
Ügyfeleink megbízzák a RÁCKLÍMA Kft-t a pályázat megírásával és menedzselésével.

Komplett energetikai rendszer (napelem, energiatároló rendszer, hőszivattyú, fűtőpanel, nyílászáró csere) pályázat megírásának díja: 159.000 Ft

A Napelemes pályázat megírásának díja: 69.000 Ft
3. HELYSZINI FELMÉRÉS
Munkatársunk a helyszínen felméri a beszerelés lehetőségeit. Ekkor tudjuk véglegesen meghatározni a pályázat megvalósíthatóságát. NÁLUNK INGYENES A HELYSZÍNI FELMÉRÉS
4. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
A pályázat eredményes benyújtásában segítséget nyújtunk.
5. PÁLYÁZAT BEFOGADÁSA
A pályázat befogadásáról a közreműködő szerv küld értesítést a pályázói tájékoztató felületen keresztül.
6. HIÁNYPÓTLÁS
A hiánypótlás keretében gyakran szűk határidők mellett kell pótolni a Közreműködő Szervezet által megállapított hiányosságokat (például adatlap kijavítása, hiányzó dokumentumok pótlása). Ha ez nem történik meg, a pályázat elutasításra kerül. A tisztázó kérdés esetén nincs ilyen szankció, de érdemes ezt is megválaszolni. A hiánypótlásról/tisztázó kérésről a Pályázati e-ügyintézés felületen kapunk értesítést, ezért azt folyamatosan ellenőrizni kell.
7. BÍRÁLATI DÖNTÉS
Ha a pályázat minden feltételnek megfelelt és nem merült ki a rendelkezésre álló forrás, akkor a Pályázati e-ügyintézés felületen értesítést kapunk a támogató döntésről. Ha minden feltételnek megfeleltünk, de nincs elegendő forrás, tartaléklistára kerülhet a projekt, ami azt jelenti, hogy a későbbiekben még van esély arra, hogy megkapjuk a támogató döntést. A szerződéskötés előtt további dokumentumok beadását és adatszolgáltatást is kérhet még a Közreműködő Szervezet. A pozitív döntést követően érkezik meg a TÁMOGATÓI OKIRAT.
8. ELŐLEG LEHÍVÁSA
A pályázat max. 30% előleg lehívására ad lehetőséget, amit a pályázó igényel. Az előleg a pályázatban megjelölt kivitelező részére kerül kifizetésre.
9. KIVITELEZÉS
A kivitelezés során, a pályázathoz szükséges adminisztrációs feladatok elvégzése.
10. PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁS BENYÚJTÁSA
A lezáráshoz és a kifizetéshez szükséges záró beszámoló elkészítése.
Hívjon most!