Image Alt

Karbantartás

  /  Karbantartás

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

1. Szerződés tárgya

1.1. Megrendelő megrendeli, a vállalkozó pedig elvállalja a megrendelő tulajdonában lévő klíma berendezés(-ek) időszakos karbantartását.
1.2. Jelen szerződés időtartama az aláírástól számított a készülék(-ek) gyártója által meghatározott …….. év.

2. A karbantartás szükségessége

2.1. A klímaberendezéseket gyártó cégek a jótállás alapfeltételeként határozzák meg az időszakos karbantartást, tehát jó tudni, hogy ennek hiányában a készülék garanciája megszűnik! Rendszeres karbantartással garantálható a gyártók által jósolt élettartam. A karbantartási folyamat elvégzése éves szinten lehetőség szerint 2 alkalommal ajánlott (ha a gyártó másképp elő nem írja).
3. A karbantartás folyamata
3.1 A beltéri egység szűrőinek lemosása, porszívózása, a hőcserélő vegyszeres tisztítása, be- és kifújt levegő hőmérsékletének mérése, cseppvíz elfolyásának vizsgálata, villamos kötések ellenőrzése.
3.2 A kültéri egység hőcserélőjének tisztítása, villamos kötések és gáztömörség vizsgálat.

4. Az ipari karbantartás folyamata

4.1. A kültéri egység burkolatának eltávolítása után a hőcserélőt (kondenzátor) vegyszeresen kitakarítjuk a szennyeződéseket eltávolítjuk, igény szerint magasnyomású mosóval tisztítjuk. Ellenőrizzük a villamos kötések állapotát és a hűtőközeg megfelelő mennyiségben történő jelenlétét.
4.2. A beltéri egység burkolatának eltávolítása után a hőcserélőt (elpárologtató) kitakarítjuk, fertőtlenítjük, befujt hőmérsékletet mérünk, ellenőrizzük a villamos kötéseket, cseppvíz elfolyását vizsgáljuk.

5. A megrendelő jogai és kötelességei

5.1. A megrendelő a szerződés teljesítése érdekében köteles együttműködni. Ennek során kötelesek a szerződésszerű teljesítés akadályáról, az esetleges késedelem előrelátható idejéről a másik felet haladéktalanul értesíteni.
5.2. A megrendelő az elvégzett munkálatokat miután ellenőrzi, és megfelelőnek tartja, aláírásával átveszi azt.

6. A vállalkozó jogai és kötelességei

6.1. A Vállalkozó a megállapodás szerinti karbantartás teljesítését vállalja.
6.2. A vállalkozó a munkákhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat és munkaeszközöket köteles beszerezni, biztosítani.
6.3. A Vállalkozó a karbantartás időpontjáról, annak megkezdése előtt min. 5 munkanappal egyeztetés céljából a megrendelőt köteles telefonon megkeresni, értesíteni.
6.4. Saját telepítésű készülék esetén a Vállalkozó köteles a karbantartás során mért adatokat a készülékhez kapott garancialapján feltüntetni és azt megőrizni a szerződéses jogviszony fennállásának idejéig.

7. Egyéb rendelkezések

7.1. A nem garanciális készülékek karbantartásánál esetlegesen felmerülő hibák elhárításával kapcsolatos anyagköltségről és munkadíjról a vállalkozó a megrendelőt árajánlat formájában (amely lehet szóbeli v. írásbeli), tájékoztatja. Ha a megrendelő az árajánlatot elfogadja, a szükséges javítások elvégezhetőek, melyekre az idevonatkozó törvényekben meghatározott jótállást vállal a vállalkozó.
7.2. A karbantartási szerződés évente 1 karbantartási alkalmat tartalmaz. A soron következő karbantartás megrendelésével a szerződéses jogviszony, a munkalapon feltüntetett időpontig meghosszabbodik, ellenkező esetben megszűnik.
7.3. Karbantartási díj:

-Normál: 10.000 Ft

-Extra: 15.000 Ft(különösen szennyezett)

-Kiszállási díjat számol fel a cég telephelyétől közúton optimális útvonalon számítva 25 km feletti távolságú helyszín esetén. Az útvonalszámítási adatokat az Open Source Routing Machine végzi nyílt licenszű térképadatokat felhasználva. Amennyiben a helyszín nem meghatározható, a legközelebbi érvényes út pontját használjuk számításhoz.

Minden 25. kilóméter után felszámított díj: 250Ft

7.4. Karbantartási időszakok:
Tavaszi karbantartási időszak: Január 01 – Május 01
Őszi karbantartási időszak: Szeptember 01 – December 20
A karbantartásokat 9:00 – 18:00h óra között végezzük.
7.6. Jelen szerződés annak aláírásával lép életbe!
7.7. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Az árak az ÁFA 27%-os összegét nem tartalmazzák! A fizetés a teljesítést követően, készpénzben vagy átutalással történik. Az árváltozás jogát fenntartjuk. A megrendelő az aláírásával igazolja, hogy a fenn felsorolt karbantartási feltételeket tudomásul vette és azokat elfogadja.

Hívjon most!